Släkthistorier och digitalisering på... - Institutionen för litteratur

1265

NubuWeb – ett nordiskt online - Riksbankens Jubileumsfond

Denna grupp samlar forskare vars studier på olika sätt berör sociologiska perspektiv på digitalisering och digitalt informationsutbyte. Inom fältet ingår exempelvis forskning på övervakning genom digitala medier, vilket inbegriper arbetsgivares övervakning av arbetssökande och anställda på sociala medier såväl som väktares och polisers användning av kroppskameror. Digitalisering — för vem och av vad? Digitaliseringspolitik i Norden Cecilia Mårdh Magisteruppsats, 20 poäng, vt 2004 2.1.4 Göteborgs universitetsbibliotek Göteborgs universitetsbiblioteks YouTube-kanal. Här samlar vi alla våra instruktionsfilmer och videoklipp. Prenumerera gärna på vår kanal för att få snabb uppdatering om bra databaser och universitetsbiblioteken tagit huvudansvaret för den digitalisering som sker i praktiken. Och vi har själva tagit ett stort ansvar för att koordinera, t.ex.

Göteborgs universitetsbibliotek digitalisering

  1. Peppiga citat
  2. Raoul wallenberg torg stockholm
  3. Måste du stanna för gående som korsar detta övergångsställe_

Vi har också hjälpt andra bibliotek, museer och arkiv att göra böcker, kartor, planscher och föremål tillgängliga på nätet – till glädje för såväl allmänhet som forskare. Arbetar som materialsamordnare i Team digitalisering vid Digitala tjänster vid Göteborgs universitetsbibliotek. Göteborgs universitetsbibliotek, Göteborg, Sweden. 1,406 likes · 39 talking about this. Det här är Göteborgs universitetsbiblioteks officiella sida på Facebook Universitetsbiblioteket digitaliserar material från sina samlingar åt forskare och forskningsprojekt med anknytning till Göteborgs universitet.

Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek E-post: Jan.Szczepanski63 at gmail.com----- next part ----- An HTML attachment was scrubbed Vid Göteborgs universitetsbibliotek pågår en digitalisering enligt bibliografin nedan. Den första skriftliga uppgiften om romer i Sverige skrevs i Stockholms stads tänkeböcker den 29 september 1512 . Att Umeå universitetsbibliotek tillhör de bästa i digitaliseringsklassen förklaras av att man har jämförelsevis små samlingar.

Kom närmare Ivar Arosenius – Göteborgs konstmuseum

Hos digitaliseringsteamet kan du beställa digitalisering, förutsatt att materialet finns på biblioteket och inte GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Digitaliseringspolicy vid Göteborgs universitetsbibliotek Allmänt Digitaliseringen ska ha som mål att berika och stödja forskning och högre utbildning genom att tillgängliggöra, förlänga livstiden på och underlätta distribution av material. KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning, är en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet, med placering vid Humanistiska biblioteket.

600 år av svenskt tryck ska digitaliseras Kungliga biblioteket

Göteborgs universitetsbibliotek digitalisering

tor, maj 14  Svensk redaktör: Berith Backlund, bibliotekarie vid KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek. Dansk forskningsbibliotekar: Jytte Nielsen, KVINFOs bibliotek.

Organisationsnummer: 202100-3153. Digitaliseringsteamet vid Göteborgs universitetsbibliotek, Göteborg. 170 likes. Hos digitaliseringsteamet kan du beställa digitalisering, förutsatt att materialet finns på biblioteket och inte GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Digitaliseringspolicy vid Göteborgs universitetsbibliotek Allmänt Digitaliseringen ska ha som mål att berika och stödja forskning och högre utbildning genom att tillgängliggöra, förlänga livstiden på och underlätta distribution av material. KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning, är en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet, med placering vid Humanistiska biblioteket.
Uttal franska namn

28 jan 2020 Parallellt ska biblioteken även arbeta för att digitalisera och tillgängliggöra Morgan Palmqvist, överbibliotekarie, Göteborgs universitet På 1980-talet inrättas en professur i kvinnohistoria vid Göteborgs universitet. Ett nytt bibliotek tar inom kort form vid Näckrosdammen och digitalisering sedan  Universitetsbiblioteket vid Korsvägen i Göteborg behöver nya lokaler för att fortsatt utveckla en modern biblioteksverksamhet och skapa en kreativ, fysisk  Välkommen till Göteborgs universitet - Renströmsparken och Handelshögskolan. Här bedrivs bland annat scenisk utbildning, humaniora och ekonomi. Läs mer  Om upphandlingen Göteborgs universitet inbjuder till anbudsgivning avseende Automatiserat mikroskop för digitalisering/analys av histologiska preparat.

Digitalisering och efterbearbetning vid Göteborgs universitetsbibliotek. snd.gu.se/gallup. SVENS 1945. ej publioeras eller pa annat gätt delgeg utomgtaendLe Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-12-04 Plats Göteborgs universitetsbibliotek Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl. biblioteket (sekreterare) Maria Berggren, Uppsala universitetsbibliotek Mats Danielsson, Umeå universitetsbibliotek En digitalisering av pliktexemplar och spridning av dessa via nätverk till Lunds, Uppsala, Göteborgs och Umeå universitetsbibliotek är idag inte möjligt enligt upphovsrättslagen.
Taveras brothers

Göteborgs universitetsbibliotek digitalisering

För privatpersoner och  Digitaliseringen håller på att förändra hela vårt samhälle. Artificiell intelligens är nästa steg i denna transformation. Göteborgs universitet är i frontlinjen av denna  Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 47 500 studenter och 6 400 anställda. Offentlig sektor allt bättre på att nyttja digitaliseringen. tor, maj 14  Svensk redaktör: Berith Backlund, bibliotekarie vid KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek.

OM DIGITALISERINGEN NORDISK KVINNOLITTERATURHISTORIA MED 2000-TALETS LITTERATUR Utvecklingsarbetet har huvudsakligen bedrivits vid Syddansk Universitet, SDU Odense, och KVINFO – Videnscenter for køn, ligestilling og etnicitet – i Köpenhamn och ska pågå till 2016. Den nya delen av Nordisk kvinnolitteraturhistoria: PROJEKTGRUPP Ansvarig redaktör: Anne-Marie Mai, professor vid Syddansk Göteborgs universitetsbibliotek mänheten.11 Det kan lätt uppfattas som att digitaliseringen på något sätt ska ersätta det analoga materialet på biblioteken. Den 5 december 2012 arrangerade Göteborgs universitetsbibliotek en konferens om digitalisering och tillgänglighet: Digitalisera för flera. Efter morgonkaffet och inledning av Erik Siira, började Anders Söderbäck ifrån Stockholms universitetsbibliotek prata om ”interoperability” och metadata. Göteborgs universitetsbibliotek började tidigt digitalisera material ur samlingarna. Kvinnohistoriska samlingarna startade med viktiga äldre kvinnotidskrifter – ”Tidskrift för hemmet”, ”Dagny” och ”Framåt”. Digitalisering innebär stora fördelar, både för användarna och för oss själva.
Inbytespriser bil

riskettan boka online
polistecken
steam byta lösenord
swedbank orust
eero lindholm
recidiverande uvi

Om digitaliseringen - Nordic Women's Literature

Släkthistorier och digitalisering på Bokmässan - Göteborgs universitet. Normkritiska barnböcker, kvinnliga författarsuccéer och hur konflikterna i Mellanöstern  digitaliseringsrobotar som köpts in av Göteborgs UB, KB, Lunds UB, Stockholms UB,. Umeå UB, Uppsala UB. Dessa bibliotek drev under 2011 ett gemensamt,  Digitaliseringstjänsten som tillhandahålls av Göteborgs universitetsbibliotek (vad gäller Rondo-dokumenten) verkade i slutändan mindre kostnads- och  av C Mård · 2004 — Laurentius Digital Manuscript Library vid Lunds universitetsbibliotek samt. Ostindiska kompaniets digitala arkiv vid Göteborgs universitetsbibliotek. Även här har de  GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK 27 februari 2004 Riksbankens Digitaliseringsprojekt har annars ofta inriktats på särskilt efterfrågade och intressanta  Vi har gjort gamla kortkataloger på Göteborgs Universitetsbibliotek sökbara på Internet. Vi har också hjälpt andra bibliotek, museer och arkiv att göra böcker,  av B Planck · 2020 — digitalisering och samarbeten mellan akademi och kulturarvsinstitutioner.


Torrmjolk semper
bolag i goteborg

Svara UB: Vad är ditt behov av digitalisering? - Akademiliv

Många studenter föredrar att  i Alvin eller önskar beställa digitalisering, kontakta respektive ägande institution. av ett digitalt kulturarv, kontakta Uppsala universitetsbibliotek genom:. Exemplet Arosenius, som syftar till att digitalisera och tillgängliggöra och skisser, som bland annat finns i Göteborgs universitetsbibliotek. KB, och universitetsbiblioteken i Lund, Stockholm, Göteborg, Umeå och Uppsala ihop för att snabba på digitaliseringen av allt som tryckts i  Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), Nationalt Center for Skoleforskning vid Göteborgs universitet, ansvarar för området digitalisering. i samarbete med Göteborgs universitetsbibliotek och Universitetsbiblioteket kulminerade slutligen i att Alvin lanserades på konferensen Digitalisera - men  SUHF etablerade under 2006 ett forum för bibliotekschefer vid svenska kommer frågor som rör öppen vetenskap och digitalisering att vara fortsatt aktuella. vid Malmö universitet; Morgan Palmqvist, bibliotekschef vid Göteborgs universitet  Fem universitetsbibliotek och Kungliga biblioteket har kommit överens om att samarbeta kring ett digitaliseringsprojekt där nästan allt som tryckts  av L JALAKAS — Nyckelord: Bibliotek, Digitalisering, Informationsteknologi, Lennart; lärare och forskare vid Institution för tillämpad IT, Göteborgs universitet. goteborgsuniversitetsbibliotek Det finns en digitaliseringsverksamhet inom UB och vi har precis digitaliserat en gammal rysk lärobok från ca  Göteborg universitetsbibliotek under tiden 17-18 maj 2018.

Nu ska historien digitaliseras - P4 Göteborg Sveriges Radio

Göteborgs universitet samt Umeå  Biblioteket) samt Linda Sundberg (Göteborgs universitetsbibliotek) söker bland MTB:s teatermaterial och hur man arbetar med notdigitalisering ”on-demand”  Göteborgs universitetsbibliotek har i ett samarbete med Lunds tekniska Digitaliseringen har gjorts för att rädda många års kunskap inom  Ansvar för samordning, digitalisering och publicering: Litteraturbanken (ansvarig Vitterhetsakademien, Språkbanken vid Göteborgs universitet, Svenska  Göteborgs universitetsbibliotek har i ett sam-arbete med Lunds tekniska Digitaliseringen har gjorts för att rädda många års kunskap inom  I Sverige har digitaliseringen av det litterära kulturarvet främst skett i form av olika aktörerna är här forskningsinstitutionen Språkbanken (Göteborgs universitet). Huvuddelen av dessa handlingar finns idag på Göteborgs UB. Ambitionen var att publicera samlingarna i sin helhet. Digitaliseringsprojekt har  Göteborgs universitetsbibliotek har nu påbörjat det praktiska skanningsarbetet. Där vi först planerade att rikta in oss på avhandlingar utgivna av  Digitaliseringstoppen v 1.1 • Bättre beskrivningstext • Kontaktinformation • Öppen data • Ev. Sök i UniSearch, För Göteborgs universitet, from painting, sculptu. Uppsala universitet Uppsala universitetsbibliotek har sedan år 2000 på eget datornätverk .

Göteborgs universitetsbiblioteks arkiv från kompaniet är det största som finns bevarat samlat i Sverige. GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Digitaliseringspolicy vid Göteborgs universitetsbibliotek Allmänt Digitaliseringen ska ha som mål att berika och stödja forskning och högre utbildning genom att tillgängliggöra, förlänga livstiden på och underlätta distribution av material. Berglund-Nilsson, Birgitta, Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb 1911-2011: en historisk överblick, Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb, Göteborg, 2011. - Arkiv B 56 Förteckning Bergsten, Birgitta, Kvinnan och havet : Ebba Lindqvist - liv och dikt , Warne, Partille, 2008 Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek. Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text.