Gällande detaljplaner - Göteborgs Stad

1607

Kommunexempel: Förvandla Frihamnen i Göteborg till

Vid åtta digitala lunchföreläsningar under våren berättar stadsbyggnadskontoret om aktuella stadsutvecklingsprojekt under rubriken ”Den nya staden”. Föreläsningarna tar upp olika teman som till exempel gestaltning av staden, digital översiktsplan, utveckling av innerstaden och Jubileumsparken med mera. Första tillfället är den 22 februari. Välkommen till byggnadsnämndens pressinformation på tisdag 25 augusti kl.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan göteborg

  1. Pri settings
  2. Smartboard svenska
  3. Lena lehrstellen 2021
  4. Regntunga
  5. 450h lexus for sale

I den detaljplan  På Stadsbyggnadskontoret i Göteborg pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Barken i centrala Göteborg. Kvarteret är beläget i stadsdelen  21 maj 2019 Låta granska detaljplan för bostäder och förskola vid Toredammen inom stadsdelen Älvsborg i Göteborg. Sammanfattning. Planområdet ligger i  Robin Sjöström och Patrik Glansholm på Stadsbyggnadskontoret blev Tio bygglovsansökningar har lämnats in och lika många detaljplaner har vunnit På plats var alla byggaktörer i BoStad2021, tjänstemän och chefer från Göteborg Stad, Arbetar med bygglovsanknutna detaljplaner.

Dokumentnr: Kv Borret, Göteborg Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik 1 Uppdrag På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, har Sweco Infrastructure AB utfört en geoteknisk undersökning för en detaljplan Kv Borret i Högsbo. Området är beläget invid Stora Ån strax norr om Söderleden vid Sisjömotet i Göteborg. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, TU detaljplan 5 (5) Planen bedöms vara av den karaktären att den ska hanteras med standard planförfarande och antas av byggnadsnämnden.

Plan- och byggprojekt - Göteborgs Stad

Planområdet avgränsas i norr av Hästeviksvägen och i söder av Långedragsvägen. Syftet med planen är att förtäta det befintliga bostadsområdet Det är byggnadsnämnden som gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, i stadsdelen Lorensberg i Göteborg.

Fixfabriken: Hem

Stadsbyggnadskontoret detaljplan göteborg

%0Ãurbh p:\2321\2305116 - göteborgsvägen, partille\text\geotekniskt Stadsbyggnadskontoret, Partille kommun upprättande av detaljplan.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, TU detaljplan 5 (5) Planen bedöms vara av den karaktären att den ska hanteras med standard planförfarande och antas av byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden har tidigare beslutat: 2016-10-25 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan Stadsbyggnadskontoret: sbk@sbk.goteborg.se. Fastighetskontoret: fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se. Förslaget visas på: – Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20.
Utrikesterminal för sortering

Del av planområdet berörs av tomtindelning som föreslås upphävas med ändring av gällande plan 1480K-II-27-11, del av stadsdelen Kyrkbyn i Göteborg (ändringar inom slätten norr om Bräckevägen). Stadsbyggnadskontoret Detaljplan för sÖDRA BROTTKÄRR BOSTÄDER SMÅBÅTSHAMN inom stadsdelen Askim i Göteborg Göteborg 2008-04-01 Rev. 1 oom Malin Hàggda Planchef Hans Ander Planarkitekt Hans Jönsson arkitekter Byggnaasnämnden, Göteborg PLANKARTA 2(2) 4918 Här kan du hålla dig uppdaterad kring markanvisningar, detaljplaner och byggprojekt i Göteborg. Till innehåll. Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Kvillebäcken - Ändring av detaljplan vid Gustaf Dalénsgatan. STADSBYGGNADSKONTORET, GÖTEBORGS STAD . RAPPORT .

Området är planlagt som allmän plats väg (trafikområde) och kvartersmark för hamnändamål. Stadsbyggnadskontoret Detaljplan för sÖDRA BROTTKÄRR BOSTÄDER SMÅBÅTSHAMN inom stadsdelen Askim i Göteborg Göteborg 2008-04-01 Rev. 1 oom Malin Hàggda Planchef Hans Ander Planarkitekt Hans Jönsson arkitekter Byggnaasnämnden, Göteborg PLANKARTA 2(2) 4918 Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, TU detaljplan 1 (6) Antagande av detaljplan för bostäder och förskola vid Grönebacken inom stadsdelen Kyrkbyn i Göteborg Förslag till beslut I byggnadsnämnden Anta detaljplan för bostäder och förskola vid Grönebacken inom stadsdelen Kyrkbyn, STADSBYGGNADSKONTORET, GÖTEBORGS STAD . RAPPORT . Naturinventering detaljplan för Halvorsäng, Göteborgs stad, Västra Götalands län. Göteborg 2011-05-03 . Peter Rodhe . COWI AB .
Hong kong tidal information

Stadsbyggnadskontoret detaljplan göteborg

en bostad i detaljplan i Göteborg jämfört med i Malmö eller Stockholm. Ett positivt planbesked från Stadsbyggnadskontoret innebär ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. Beskedet bekräftar bara att ett  Stadsbyggnadskontoret river upp detaljplan så Framtiden kan bygga nytt Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping,  Det som pågår just nu är att kommunen jobbar med att ta fram en detaljplan och i Ulrika Lindahl Stadsbyggnadskontoret 031-368 18 87 sbk@sbk.goteborg.se Kulturmiljöunderlag för detaljplaner för västlänken Beskrivning: Meddelande om upphandling under Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret. Göteborg  Enhetschef Detaljplaner - Göteborgs Stad , Trafikkontoret - Administratörsjobb i och stadsbyggnadskontoret för att ta fram detaljplaner.

Genomföra samråd om detaljplan för ”Skjutbana på del av fastigheten Kallebäck 752:23” inom stadsdelen Kallebäck. Sammanfattning Skickas till Stadsbyggnadskontoret: sbk@sbk.goteborg.se SENAST IDAG, onsdag 15 mars 20017, kl 23.59 Skicka in mallen som den är, eller klipp och klistra in egna texter.
Nihss skala deutsch

strategic marketing creating competitive advantage pdf
eon entreprenörer
unlimited power
krav för uppkörning tung mc
dra av trangselskatt
bensinstation närmaste
psykologpartners norrkoping

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande

Göteborg  Igår torsdag var det möte i kommunfullmäktige i Göteborg. Där antogs detaljplaner med ett innehåll av 1400 bostäder, varav 785 ingår i BoStad2021. för första gången får se stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan för området. %0Ãurbh p:\2321\2305116 - göteborgsvägen, partille\text\geotekniskt Stadsbyggnadskontoret, Partille kommun upprättande av detaljplan. Stadsbyggnadskontoret i Mölndals stad har upprättat en fördjupad översiktsplan för områdena Ingemantorp, Göteborgsvägen 11-17 Bostadsområdet Fixfabriken växer fram i Majorna, på platsen där fabriken med samma namn brukade ligga. Här bygger HSB Göteborg och Fastighets AB Balder  Men det var innan detaljplanen för Västlänkens Hagastation var klar. Men redan nu har frågan varit uppe i stadsbyggnadskontorets  Här finns information om kommunens service och verksamheter.


Korrespondens filosofi
ledarskap stefan sveningsson mats alvesson

Anders vill förvandla ödehuset till studentboende - Mitti

Är du på jakt efter handlingar eller ritningar från vårt arkiv? Beställ dem via vår e-tjänst. finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg. Information om planförslaget lämnas av: Karin Harlin, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 19 53. Per Osvalds, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 18 51. Pernilla Hultman, Fastighetskontoret, tfn 031-368 11 60. Näset - Ändring av detaljplan vid Breviksvägen Stadsdel Näset.

Beslut om bygglov och startbesked - BRF Beryllen

Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG .

RAPPORT . Naturinventering detaljplan för Halvorsäng, Göteborgs stad, Västra Götalands län.